dissabte, 23 d’abril del 2022

La insostenible lleugeresa del vers, de Gerard Vergés (El monstre)

En un nou aniversari de la mort del més gran tortosí de les lletres, rellegint Gerard Vergés